Daftar
SRI ROSMALINA SOEJONO, S.Pdi, M.Pd.I
Identitas
Nama : SRI ROSMALINA SOEJONO, S.Pdi, M.Pd.I
NIDN : 0316097005
Rumpun Bidang Dosen :
Program Studi : Fikes/Program Studi Kesehatan Masyarakat
   
   
   
   Pendidikan
Jenjang Pendidkan Nama Institusi Tgl Ijazah
SarjanaINSTITUT AHAMA ISLAM AL-AQIDAH JAKARTA1 Sep 2010
MagisterUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA21 Jun 2014Pengajaran
Periode Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah
  2018 - 2019 Ganjil  ESA104  Pendidikan Pancasila
  2018 - 2019 Genap  ESA101  Pendidikan Kewarganegaraan
  2018 - 2019 Genap  ESA116  Agama Islam
  2019 - 2020 Ganjil  ESA104  Pendidikan Pancasila
  2019 - 2020 Ganjil  UNV113  Pendidikan Kewarganegaraan
  2019 - 2020 Genap  UNV115  Pend. Agama Islam
  2020 - 2021 Ganjil  ESA101  Pendidikan Kewarganegaraan
  2020 - 2021 Ganjil  UNV113  Pendidikan Kewarganegaraan
  2020 - 2021 Ganjil  UNV115  Pend. Agama IslamPenelitian
No Judul Penelitian Output Tim Penelitian
Data kosongPengabdian
No Nama Kegiatan Jenis PKM Tim PKM
Data kosong